Warunki gwarancji Yaasa

Warunki gwarancji YAASA GmbH

Dla Yaasa jakość i satysfakcja klienta są najważniejsze. Dlatego wszystkim klientom, którzy kupili produkty Yaasa po 15 czerwca 2021 r. w europejskich sklepach Yaasa, na platformie Amazon (bezpośrednio od Yaasa jako producenta) lub od partnerów handlowych Yaasa, po raz pierwszy udzielamy dobrowolnej, bezpłatnej gwarancji na 5 lat od daty zakupu wybranych produktów („produkty objęte gwarancją”). Gwarancja ta zostanie zdefiniowana poniżej.

Gwarancja obowiązuje od daty pierwszego zakupu produktu objętego gwarancją (data wystawienia faktury/rachunku) i obejmuje zasadniczo następujące linie produktowe:

• Yaasa Desk Pro II

• Yaasa Desk Basic

• Yaasa Desk One

• Yaasa Desk Frame

• Yaasa Chair

• Yaasa Cable Management

• Yaasa Privacy Wall

Gwarancja obowiązuje w całej Europie (tj. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinie) i może o nią ubiegać się tylko pierwszy nabywca produktu objętego gwarancją. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem normalnego i prawidłowego użytkowania. Roszczenie gwarancyjne polegają - według naszego uznania - na wymianie lub bezpłatnej naprawie produktu objętego gwarancją.

Gwarancja obejmuje:

(1) Yaasa Desk Pro II | Yaasa Desk Basic | Yaasa Desk One | Yaasa Frame:

• Wada silników i elektroniki (tj. napędy, sterowanie, zasilacz, przełącznik ręczny)

• Rdzewienie stalowej ramy

• Wady spowodowane wadliwym materiałem lub wadliwą obróbką (np. błędy produkcyjne)

(2) Yaasa Chair:

• Złamane elementy sterujące (np. podłokietników, dźwigni i uchwytów do ustawiania krzesła)

(3) Yaasa Cable Management | Yaasa Privacy Wall:

• Rozłamanie lub rozerwanie filcowego pojemnika

• Złamanie aluminiowego uchwytu

• Wady spowodowane wadliwym materiałem lub wadliwą obróbką (np. błędy produkcyjne)

Procedura w przypadku reklamacji:

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać do nas w okresie gwarancyjnym, na piśmie i niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzenia, aby firma Yaasa mogła szybko sprawdzić usterkę. Ograniczamy / udzielamy gwarancji w kraju, w którym produkt objęty gwarancją został przekazany pierwotnemu nabywcy. Do domagania się swoich praw, konieczne jest udowodnienie statusu pierwotnego nabywcy oraz przedłożenie faktury detalicznej i dokumentacji dotyczącej sprawy gwarancyjnej (zdjęcia, wideo itp.).

W celu zgłoszenia usterki prosimy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

support@yaasa.com

Po sprawdzeniu roszczenia, udzielamy gwarancji, dostarczając części zamiennych danego produktu i / lub organizując wymianę produktu.

Montaż części zamiennych lub wymiana poszczególnych części musi być wykonana samodzielnie przez klienta. W takim przypadku, oprócz części zamiennych, przekażemy klientowi również szczegółowe instrukcje, aby mógł usunąć wadę. Części zamienne i ich wysyłka są w przypadku gwarancji bezpłatne.

Jeśli naprawa nie jest możliwa i identyczny produkt objęty gwarancją nie jest już dostępny w asortymencie, możemy również dostarczyć klientowi co najmniej równoważny produkt zastępczy. Warunkiem wymiany danego produktu objętego gwarancją jest zwrot produktu objętego gwarancją przez klienta. W takim przypadku zwrot produktu objętego gwarancją oraz dostawa produktu zastępczego są bezpłatne.

Zwrot ceny zakupu nie jest możliwy nawet w przypadku gwarancji. Gwarancja nie uprawnia również do roszczeń odszkodowawczych.

Gwarancja 5-letnia ważna w momencie zakupu nie jest przedłużana ani odnawiana.

Gwarancja nie obejmuje:

(1) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą

(2) Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i montażu

(3) Szkody spowodowane siłą wyższą

(4) Zniszczenie powierzchni i materiału w wyniku użytkowania (np. zadrapania, odpryski farby)

Zniszczenie odnosi się do naturalnych i nieuniknionych uszkodzeń, a także do zużycia, które jest wynikiem normalnego i prawidłowego użytkowania produktów objętych gwarancją. Takie użycie może spowodować zarysowania i inne potencjalne uszkodzenia lakieru lub ramy, które nie są objęte gwarancją.

Normalne i właściwe użytkowanie rozumiemy przez to, że produkty objęte gwarancją są używane z należytą starannością. Niewłaściwe użytkowanie to uszkodzenia spowodowane przez przedmioty o ostrych krawędziach, stosowanie nietypowych chemikaliów lub wpływ środowiska, wilgoci, celowe użycie siły lub niewłaściwe użycie produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych uderzeniami lub wypadkami. Gwarancja nie obowiązuje również, jeśli produkt objęty gwarancją był używany na zewnątrz. Ponadto obejmuje to kontrolę produktu objętego gwarancją pod kątem luźnych śrub, zarówno w kontekście montażu, jak i w kontekście ciągłego użytkowania produktu objętego gwarancją.

Żadne z postanowień niniejszego oświadczenia gwarancyjnego nie rozszerza ani nie ogranicza ustawowej gwarancji klienta ani roszczeń odszkodowawczych.

Gwarancja wygasa, jeśli w produkcie objętym gwarancją zostaną wprowadzone niezalecane przez nas lub niezatwierdzone na piśmie modyfikacje produktu lub dokonane naprawy lub zmiany produktu przez osoby, które nie zostały przez nas zlecone lub zatwierdzone na piśmie.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa, w szczególności ustawową rękojmię, które nadal obowiązują bez ograniczeń.

Ponadto obowiązuje nasz regulamin, dostępny tutaj.