Reklamacje i zwroty

Warunki

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.”

W przypadku sprzedaży jednego towaru:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy”

Prawo odstąpienia odnośnie towarów wysyłanych firmą spedycyjną

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania powodów. Okres cofnięcia wynosi 14 dni od dnia w którym Ty, lub podana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest dostawcą, otrzymała zamówiony towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami przy pomocy jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) o decyzji odstąpienia od tej umowy.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: shop@yaasa.pl
Telefon: +41 71 223 16 20
Faks: (+43) 720 710740 9000

Do tego celu można skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie powiadomienia o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia.

Następstwo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszelkie dokonane na naszą korzyść płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot. Do zwrotu pieniędzy, stosujemy ten sam sposób płatności, który został użyty podczas dokonywania pierwotnej transakcji, chyba że zostaną dokonane inne uzgodnienia. Nie zostaniesz obciążony kosztami zwrotu pieniędzy. Możemy odmówić refundacji do czasu otrzymania towaru.

Klient jest zobowiązany natychmiast, najpóźniej 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu o umowie wysłać zwrotną przesyłkę na adres:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

lub osobiście dostarczyć nam towar. Termin jest zachowany, jeśli towar zostaje wysłany przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej!

Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których konieczne były indywidualne dopasowania lub wykonania według życzenia klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów, kliknij tutaj.

Prawo do anulowania umowy nie stosuje się do:

  1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których wymagane były indywidualne wzory lub zostały spełnione specjalne życzenia konsumenta.
  2. Umowy na dostawę towarów, które są szybko się psują lub ich data ważności bardzo szybko mija.
  3. Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względów higienicznych lub zdrowotnych nie mogą zostać przyjęte do zwrotu, jeśli opieczętowanie zostało usunięte.
  4. Umowy na dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na ich charakter zostały nierozłącznie wymieszane z innymi towarami.
  5. Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona w umowie, które mogą być dostarczone dopiero 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość jest zależna od wahań rynkowych, na ktróre przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu.
  6. Kontrakty na dostawę nagrań audio lub video, lub oprogramowania komputerowego, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu,
  7. Umowy na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz umowy o odstąpienu od umowy.

Koniec zasad dotyczących anulowania umowy.